Underhaug AS

Underhaug AS

Underhaug AS er et selskap som driver med produksjon av egne produkter for landbruket. Vi har også en del underleveranser til industrien og andre firma. Underhaug er i dag en ledende produsent på rundballe håndteringsutstyr i Norge, og vi har også hatt våre direkte såmaskiner ute i markedet siden 2001. I fra 2019 har vi også startet opp produksjon av Underhaug Avlesservogn, som er et velkjent produkt ute hos den norske bonden.

Bakgrunn

Underhaug AS ble etablert i 1987 under navnet Umek AS. Vi startet opp i lokalene til gamle F.A. Underhaugs Fabrik i Nærbøgata 3. Siden endret vi navn til Underhaug AS, og i 2002 flyttet vi inn i nye lokaler i Bjorhaugsletta på Nærbø. Utviklingen i lokalmiljøet på Nærbø førte til at vi i 2011 flyttet til Torlandsvegen 3, som er de samme lokalene som Kverneland Nærbø hadde sitt virke frem til de ble lagt ned i 2004 og TKS AS da kjøpte lokalene.

Vi startet hovedsakelig som en underleverandør til industrien på Jæren, og har nå utviklet sortimentet med egenutviklede produkter.

Underhaug AS er bygget opp på jærsk arbeidsånd og erfaringer av flere generasjoner. Vi vil alltid gjøre alt vi kan for å betjene våre kunders ønsker.

Underhaug AS

Historie tilbake til 1907

Underhaug startet sin produksjon i Nærbøs gamle Meieri i 1907 etter at grunnleggeren F. A. Underhaug hadde arbeidet hos Kverneland. Han startet med å produsere ploger og den populære «hestehakka Gjøa».

Første året med kun en læregutt, produserte han 82 forskjellige ploger. I 1916 var antallet steget til 871 ploger og 220 Gjøa hestehakka. I 1911 startet han med «Steinbukken» som fikk stor betydning for nydyrking i landet på den tiden og fikk også patent på steinklypa. Totalt ble det laget 5687 steinbukker. Mye ære og mange medaljer ble tildelt bedriften i den tiden.

Underhaug AS

Etter Steinbukken kom «Korsmos» ugrasharv og i 1916 ble det solgt 650 stk. I siste krigsåra var produksjonen oppe i 900 ploger i tillegg til hestehakker, harver og steinbukker.

I 1930-årene startet eventyret med TROLL etter at neste generasjon med utdannede ungdom kom til. Dette var kombinasjonsredskap med hyppeskjær, rulleskjær, såmaskiner og salpeterapparat.

Underhaug AS

I 1930-årene startet eventyret med TROLL etter at neste generasjon med utdannede ungdom kom til. Dette var kombinasjonsredskap med hyppeskjær, rulleskjær, såmaskiner og salpeterapparat.

Utviklingen etter krigen gikk fort og mekaniseringen ble endret og dermed kom traktoren inn som erstatter for hesten. Først kom Traktor Troll og mye gamle Troll-utstyr kunnen fås med ekstra utstyr overføres til traktoren. Nå kom også den første potetsetteren tilpasset samme Troll-utstyr, og i 1953 kom første potetopptaker. Begge potetmaskinene ble vel kjent av alle bønder og faktisk er en del i bruk den dag i dag. Arealet ved «gamle fabrikken» var nå for små og i 1955 flyttet produksjonen til dagens fabrikk.

Underhaug AS

I 1955 sikret Underhaug seg patent på en potethøster, og første nullserie på 20 maskiner ble laget i 1963. Denne ble godt mottatt og året etter ble det produsert 300 potethøstere. Samtidig med dette ble det utviklet en automatisk potetsetter og det ble laget 150 stykker det første produksjonsåret. Begge disse potetmaskinene gjennomgikk nye forbedringer med nye modeller hele tiden.

I mellomtiden kom det nye produkter som Kraftfôrvogn, Hjulgrabb (begge 1967) og Fôrutlegger (1972). Første prøvemodell av Avlesservogn kom i 1974. Av denne var det produsert 8000 vogner ved utgangen av 1985.

Tenk på «TROLL»

Vi gjengir billedmessig dette frydige troll for å lede Deres tanker hen på våre ypperlige maskiner TROLL. Har D e.f.s TROLL på garden. Ja da har De faktisk en maskin som sparer seg inn på mye kortere tid enn De tror.

TROLL kan med enkle grep tilkoples de mest nyttige tilleggsredskaper, som som Potetsettemaskin – Potetmarkør – Gulrotsåmaskin – Rotfruktsåmaskin – Kunstgjødselsåmaskin – Pulverspreder – Skjær for opptaking av poteter – Planteskjær – Radrensker.

Har de troll på garden så blir de godt helpt.

F. A. Underhaugs Fabrik