Reime

Reime

Reime besitter topp moderne verktøy og kompetanse for konstruksjon, modellering, applikasjon og dokumentasjon. Vi snakker norsk og er tett på kundene. Vi vet at godt fornøyde kunder kommer igjen og har høyest fokus hos oss. Det er sundt bondevett!

Bakgrunn

I slutten av 1932 begynte T. H. Obrestad som svenn hos Jon Reime. I denne tiden ble det drevet vanlig bygdesmie med skoing av hester, beslåing av kjerrer og div. andre ting som var typiske for landsens smier. Det var de såkalte «gode gamle dager», før bil og traktor for alvor begynte å gå hesten i næringen.

Reime

I 1938 ble T. H. Obrestad opptatt som kompanjong i firmaet, og firmanavnet ble fra nå av Reime & Co. Litt etter litt ble det nå satt i gang produksjon av redskaper ved siden av reparasjonene og plassen ble derfor snart for liten. Det ble satt i gang utgraving av tomt for påbygg, og denne var på det nærmeste ferdig da krigen kom og satte en stopper for all byggevirksomhet.

Reime

Under krigen ble det drevet med reparasjoner av alle slag, og det ble til sine tider drevet med en arbeidsstokk på 10–12 mann. Meieapparater til å montere på slåmaskin ble laget i tusenvis under krigen og rett etter. Dette var på den tid det eneste redskap som var å oppdrive til å skjære åkeren med. Den første tiden etter krigen med haugevis av restriksjoner og rasjonering av alle slag råvarer, var det vanskelig å komme i gang med produksjon igjen. I den første tiden ble det produsert steinbukker, radrensere og potetsamlere. Senere ble det satt i gang produksjon av potetopptakere som da var mangelvare.

Fra 1950 til 1958 ble fabrikken utvidet til et samlet areal på 2000 m2. I 1959 trakk Jon Reime seg ut av firmaet og solgte sin halvdel til T. H. Obrestad som da ble eneinnehaver. Det kom nye artikler som halmlutingsanlegg, innredninger for driftsbygninger og en mengde andre ting. Fra 1959–1972 var T. H. Obrestad personlig eier av firmaet, og i 1972 ble det omdannet til aksjeselskap med Harald Obrestad som daglig leder.

Reime

I januar 1964 ble det satt i gang bygning av nybygg, og med innflytting i februar 1965. Arealet på bygningen var 3200 m2, og bedriften hadde en omsetning på ca. 4 mill. kr. Det ble på denne tiden produsert produkter som potetopptaker for traktor, halmhentingsanlegg og traktorutstyr. Fabrikken ble i perioden fra 1963 og fram til midten av 1980 tallet utbygd i flere etapper til et bebygd areal på ca. 8500 m2. Blant annet eget galvaniseringsanlegg som ble tatt i bruk i 1973 og Reime Zink oppstod.

Fra 1985 overtok Reime AS produksjon, videreutvikling og salg av Erlands Maskin AS sine egenproduserte produkter. Gjødselporten var fortsatt et stort produkt. Erland hadde akkurat startet produksjon av gjødselvogner i plast 4100L basert på pumpa som var utviklet for gjødselporten. Gjødselvognprogram med 3 størrelse og flere pumpevarianter ble utviklet i 1986 og utover. Nåværende design på den minste plastvogna kom i 1994. Melkeproduktene ble flytte ut i nystartede Reime Landteknikk.

Reime

Innredningsprogrammet med hovedvekt på gris og storfe har vært under konstant utvikling siden midt på 1970-tallet der revolusjonen ble overgang fra båsfjøs som kom i begynnelsen på 1980-tallet. Samarbeidet med Funki på foringsanlegg for gris kom i stand før 1980.

Gjødselvogn sortimentet ble utvidet med galvaniserte stålvogner i 1995. Og senere er det kommet store plastvogner helt opp til 15 500L Med et stort pumpe utvalg og flere varianter spredeutstyr

Reime

Gjennom produktutvikling, produksjon og salg av kvalitetsprodukter til jordbruk, husdyrhold og industri, ble Reime AS gradvis bygget opp, og er i dag en av Norges største produsent av landbruksutstyr. De største kundene har vært A-K maskiner og Felleskjøpene. Satsingen har hele tiden vært det norske landbruksmarkedet Vi tar også på oss spesialoppdrag innen bygg og anlegg og næringsmiddel industri.

Nofatek ble kjøpt i 2013 og omdøpt til Reime Nofatek. Dette ble vår satsing mot matindustrien, og blei senere fusjonert med Reime Agri AS.

Reime

I 2003 skiftet firmaet navn til Reime Agri AS. Reimegruppen kom i store problemer i 2005 og resultatet ble at Reime Agri AS fikk nye eiere fra 2006. Selskapet skiftet igjen navn til Reime &co AS i 2020 og er nå innlemmet i BRI sin nye satsing; Herde Industrier.