Avlesservogn

AvlesservognAvlesservogn
Avlesservogn 8000 er konstruert og bygget for å transportere og dosere gress og annet stråmateriale over avlesser og kastevalse.
AvlesservognAvlesservogn