Globus

GlobusGlobus
Steinrive GLOBUS GSR forenkler arbeidet med å samle og fjerne stein betraktelig.