Slodd

Slodd
Globus slodden er basert på over og understrømming et grunnprinsipp som er videreført fra Blæstadslodden.