Såmaskiner

Såmaskiner
En effektiv såmaskin til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding. Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.
Såmaskiner
En effektiv såmaskin til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding. Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.
Såmaskiner
En rimelig såmaskin med 12 cm radavstand til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding.
Såmaskiner
En effektiv såmaskin til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding. Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.
Såmaskiner
En rimelig såmaskin med 12 cm radavstand til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding.
Såmaskiner
Enkel og funksjonell grasfrøsåmaskin
Såmaskiner
Enkel og funksjonell grasfrøsåmaskin