Gjødselhåndtering Gris

Gjødselhåndtering Gris

Gjødselhåndtering Gris
ASBS er et luftsystem for omrøring av gjødsel. Ved ASBS vil gjødselmassen bli og forbli i væskeform, ved hjelp av systemets jevnlige omrøring via luftbobler.
Gjødselhåndtering Gris
For effektiv gjødselbehandling. Alle deler i rustfritt stål.