Z3 høgmikser

For røring I åpne eller lukket gjødsellager. Med en høgmixer fra Rekord kommer du over en kant på opptil 2 meter for enkel omrøring i utekummer eller ved gjødselport.

Teknisk data
Rørlengden er 4.0 / 5.0 / 5,5 / 6.0 / 7.0 m. Begge mixerene (Z3 og Z4) monteres til stativet med trepunktskobling og kan enkelt tas av stativet og brukes som lavmixer.

Opplagring
Standard design med HY drivlinje for en retnings rotasjon. 6 spleinskraftaksel. Lagerhus på mikserrør som en egen modulkonstruksjon for enkelt vedlikehold. Lager og propell, 2 aksiale rullelager for å absobererede aksiale kreftene. Propellskaftet er Ø 35mm, tettningsringer rundtskaftet. Smøring gjennom oljebadet inni mikserrøret.