Foring

Hjulgrabb
Hjulgrabb for transport og fordeling av gras
Kraftforvogn
Kraftfórvogn med lufthjul – for rask og nøyaktig utfóring av kraftfóret