Aktuelt

Aktuelt
Nye, flotte, norskproduserte grasfrøsåmaskiner klar for levering til våronna fra vår fabrikk på Nærbø. Det kommer en vår i år også, og Underhaug har grasfrøsåmaskiner klar for umiddelbar levering.Ta kontakt med din forhandler.
Aktuelt
Herde Industrier har urokkelig tro på norsk landbruk, og tror at produksjon av mindre serier og lettere redskaper blir viktigere enn noen gang i fremtiden. Samlokaliseringen og etableringen av Herde Industrier skal sørge for en bedre produksjonsoptimalisering og vi skal utvikle selskapet til å bli større og bedre rustet for salg i både inn- og utland.
Aktuelt
Fire BRI virksomheter danner grunnlaget for et nytt industrieventyr på Nærbø, under navnet Herde Industrier AS. Det nye selskapet består av Landbruk & Maskin AS, Reime & Co AS, Globus AS og Underhaug AS. De fire selskapene slåes sammen og samlokaliseres på Nærbø under et nytt navn.